Romanian

Sorry, This block requests minimum 2 posts to display, Please try to select other queries or add more posts...

Romanian

Cum functioneaza panourile fotovoltaice?

Cum functioneaza panourile fotovoltaice? Pentru a avea energie electrica de la soare, aveti nevoie de un panoul solar ce are o celula solara sau mai multe celule. Celula solara absoarbe o parte din particulele de lumina ce cad pe aceasta,...